Ośrodek wypoczynkowy

PRZEZMARK
z nami wypoczynek staje się rajem!

Opis ośrodka

Dane nieruchomości

Działka numer ewidencyjny 114/27 o powierzchni 14.394 m2 położona w Przezmarku, gmina Stary Dzierzgoń.

Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkami i budowlami dawnego ośrodka wypoczynkowego zlokalizowanego nad jeziorem Mołtawa Wielka w Przezmarku.

Przedmiotową nieruchomość stanowi działka gruntu zabudowana trzema budynkami, oznaczona w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Sztumie numerem 114/27, o powierzchni 14.394 m2, położona w obrębie 0026 Przezmark.

Na powierzchnię działki składają się grunty zadrzewione (Lz) oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz).

Istnieje dla tego terenu plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Stary Dzierzgoń nr II/8/03 z 28 marca 2003 roku. Zgodnie z którym nieruchomość położona jest na terenach istniejącej lub planowanej zabudowy rekreacyjnej (4f ML). Kształt działki to wielobok nieforemny z najdłuższym bokiem przylegającym do linii brzegowej jeziora.

Nachylenie terenu w kierunku północno-zachodnim.

Teren ogrodzony, monitorowany, porośnięty starodzrewem iglastym oraz krzewami.

Na działce znajduje się

- budynek socjalny - parterowy niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 138 m2
- 2-kondygnacyjny pawilon mieszkalny niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 216 m2
- hangar na łodzie z pokojami mieszkalnymi na wyższej kondygnacji o powierzchni użytkowej 69 m2 z pomostem dla łodzi
- budynek sanitarny (wc, umywalnie, natryski) o powierzchni użytkowej 33 m2
- boisko o nawierzchni asfaltowej
- pływajšcy pomost przy wydzielonym kšpielisku
- cišgi komunikacyjne (parkingi, chodniki, schody - zejœcia do jeziora na pochyłych stokach)
- infrastruktura elektryczna wraz z oœwietleniem terenu i przyłšczami energetycznymi na polu namiotowym
- infrastruktura wod.-kan.


Ośrodek został wybudowany w latach 60-tych ubiegłego wieku jako sezonowy ośrodek wypoczynkowy.